Společnost EponaCell byla založena v roce 2010 jako vůbec první biotechnologická společnost zaměřená na léčbu pohybového aparátu zvířat pomocí kmenových buněk v České republice. V roce 2013 získala Certifikát správné výrobní praxe a Povolení k výrobě opravňující výrobu buněčných léčivých přípravků. Kromě vlastní výrobní činnosti se společnost věnuje také výzkumu s cílem neustálé inovace současných produktů a vývojem produktů nových.

Za dobu svého působení si EponaCell vytvořila síť spolupracujících veterinárních pracovišť a pevné vazby s předními veterinárními ortopedy stejně jako reference úspěšně léčených pacientů i jejich spokojených majitelů.

EponaCell sídlí v Praze a je součástí podnikatelského inkubátoru Inovačního biomedicínského centra Ústavu experimentální medicíny, v.v.i. Společnost EponaCell nabízí léčbu svými buněčnými produkty pacientům nejen z ČR, ale i z okolních, logisticky dobře přístupných zemí.

EponaCell je součástí biotechnologické skupiny SinBio zaměřené na pokročilé biomateriály a buněčné terapie pro humánní a veterinární regenerativní medicínu.

Své služby nabízíme pacientům z těchto zemí:

  • ČESKÁ REPUBLIKA
  • SLOVENSKO
  • POLSKO
  • NĚMECKO
  • RAKOUSKO

 

o eponacell 01

Společnost se intenzivně věnuje výzkumu nových léčebných metod a buněčných produktů, a působí proto jako dodavatel či partner v několika významných výzkumně-vývojových projektech, např.:

 

OPPI – Spolupráce - Klastry

„Nanoprogres“ s registračním číslem 5.1 SPK 02/018
„Nanoprogres II“ s registračním číslem 5.1. SPK 02/050

Témata:

Resarch of nanofibrous scaffolds blended with hydroxyapatite and testing their osteogenic potential on horse extraembryonic mesenchymal stem cells (EMSC). Development methods of treatment skin defects in mammals using composite nanofibers scaffolds containing allogeneic extraembryonic stem cells.

TAČR

Low temperature plasma in medicine. TAČR- Alfa; TA04010449; 2014-2017

Inovační vouchery

Vypracování postupů manipulace s kmenovými buňkami a testování dvou a třírozměrných nosičů pro potenciální využití v klinických aplikacích se zaměřením na vývoj náhrad parenchymatózních orgánů; 2013-2014