Veterinární lékaři

V případě psího nebo koňského pacienta trpícího artritickými klouby, osteochondrózou, poškozením šlach nebo vazů je vhodné tyto obtíže léčit aplikací mezenchymálních kmenových buněk. Neváhejte nás kontaktovat pro získání bližších informací týkajících se léčby buněčnou terapií. Nabízíme Vám naši maximální asistenci u prováděných zákroků i zdarma kompletní logistické zajištění odebrané kostní dřeně do naší laboratoře ke zpracování i vyrobeného přípravku zpět k Vám na kliniku.

1) Vyšetření zvířete

Dříve než se přistoupí k léčbě buněčnou terapií, je nutné provést vyšetření zvířete, aby byla zajištěna správná indikace terapie. Musí se vyloučit pacienti s celkovým onemocněním, diabetem, infekční artritidou, onkologičtí pacienti a senilní pacienti s velice pokročilou artrózou na více kloubech. Vždy je třeba zvážit anestezii s ohledem na stáří zvířete a v souvislosti s očekávaným výsledkem i stupeň pokročilosti degenerace kloubní chrupavky. Čím dříve pacient léčebnou terapii podstoupí, tím výraznější jsou její výsledky.

2) Odběr kostní dřeně

V den odběru kostní dřeně Vám přivezeme odběrový set skládající se z odběrových stříkaček předplněných odběrovým roztokem, sterilních záslepek na stříkačky a odběrové bioptické jehly. Po uvedení psa do anestezie, koně do sedace připravíte operační pole. Před odběrem se koni píchne lokální analgezie. Následně odeberete kostní dřeň (krev) aspirační biopsií za použití námi dodané bioptické jehly. U psa se odběr provádí z horní třetiny pažní kosti, u koně z kosti hrudní nebo kyčelní. Po zavedení bioptické jehly se nasadí odběrová stříkačka a nasává kostní dřeň (krev). Po odběru se odběrové místo překryje gázou.
Odebraný materiál pak odvezeme do naší laboratoře ke zpracování.

3) Zpracování kostní dřeně

V naší laboratoři za přísných sterilních podmínek zpracujeme kostní dřeň a kultivujeme mezenchymálních kmenové buňky. Kultivace buněk trvá dva až tři týdny. O ukončení výroby přípravku Vás budeme včas informovat, abyste se mohli s majitelem zvířete domluvit na termínu aplikace.

4) Aplikace přípravku

V den aplikace Vám dovezeme suspenzi mezenchymálních kmenových buněk ve sterilně zabalené injekční stříkačce. Před aplikací je nutné koně uvést do sedace, psa do anestezie. Poté připravíte operační pole a jehlou aplikujete suspenzi buněk přímo do postiženého kloubu (kloubů) nebo zraněné šlachy. Aplikace do šlachy se provádí po předchozím sonografickém vyšetření.
Po aplikaci přípravku je vhodné, aby pacient nejprve dodržoval klidový režim a fyzickou zátěž zvyšoval postupně.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.

 

jak probiha zakrok veterinarni lekari 01