Základním prostředkem regenerativní medicíny jsou mezenchymální kmenové buňky. Jsou odpovědné za léčbu, opravu nebo obnovu funkce tkáně ztracené jako následek zranění, nemoci, stáří či vrozené vady. Mezenchymální kmenové buňky jsou multipotentní kmenové buňky schopné sebeobnovy a diferenciace v několik buněčných typů - buňky kosti, chrupavky, šlachy, svalové buňky, tukové buňky. Mohou se přeměnit na buňky cílové tkáně nebo působit na okolní buňky. Díky sekreci nejrůznějších faktorů působí na sousední buňky buď přímo spuštěním opravných mechanismů uvnitř poškozených buněk či nepřímo zprostředkováním vzájemné komunikace mezi různými typy buněk vedoucí k regeneraci poškozené tkáně a odstranění zánětu. Kmenové buňky tak aktivují a podporují tělu vlastní přirozenou léčbu. Pokud jsou aplikovány přímo do postiženého místa např. kloubu, inhibují tvorbu osteofytů (zkostnatělé výrůstky zhoršující bolestivost kloubů), snižují zánět v kloubu, redukují degeneraci chrupavky a stimulují růst buněk chrupavky. Při aplikaci kmenových buněk do zraněné šlachy dojde ke kvalitnímu zhojení tkáně plnící plnohodnotně svou funkci.

 

V současné době ve světě probíhají studie zabývající se využitím kmenových buněk při léčbě cukrovky, poškozené srdeční, nervové tkáně, rohovky oka, regeneraci ledvin a jater. Získaná data z oblasti veterinární praxe a preklinického výzkumu přitom potvrzují potenciál buněčných terapií a jsou základem pro další výzkum i klinická hodnocení v humánní medicíně.kmenove bunky a vyzkum 01


Víte o kmenových buňkách? - novinky ze světa kmenových buněk

diabetesDiabetes je velmi časté onemocnění a počet pacientů (především dětí) s diagnózou diabetu 1. typu stále stoupá. Vědecká pracoviště se nyní zabývají možností vypěstovat v laboratoři z kmenových buněk beta buňky (buňky produkující inzulín), což by vyřešilo současný problém získání dostatečného počtu kvalitních Langerhansových ostrůvků (oblast slinivky břišní obsahující beta buňky) k transplantaci.

http://www.eurostemcell.org/factsheet/diabetes-how-could-stem-cells-help

parkinsonParkinsonova choroba postihuje miliony lidí po celém světě. V současné době víme jak mírnit symptomy nemoci, ale stále neznáme lék. Univerzitní i vědecká pracoviště se zabývají využitím kmenových buněk v léčbě této neurodegenerativní nemoci. Z kmenových buněk rostou v laboratoři nervové buňky a transplantují se na místo poškozených nebo zničených neuronů v mozku. Zatím testy probíhají u zvířat, ale vědci předpokládají, že první klinické testy na lidech by se mohly provádět v roce 2017 nebo 2018.

http://www.eurostemcell.org/factsheet/parkinsons-disease-how-could-stem-cells-help

artrozaV roce 2015 odstartovala rozsáhlá klinická studie testující použití dospělých kmenových buněk k léčbě artrózy u humánních pacientů. Do studie se zapojilo 6 evropských zemí, deset nemocnic a testováno bude 150 pacientů.

http://www.eurostemcell.org/story/trial-test-stem-cells-knee-osteoarthritis