Vídeň konferenceVýsledky naší práce budeme prezentovat na velké veterinární konferenci ve Vídni s hojnou mezinárodní účastí.