Produkty buněčné terapie jsou určeny k léčbě artrózy kloubů, osteochondrózy, poškození šlach nebo vazů u psů a koní. Základem produktů jsou mezenchymální kmenové buňky, které snižují zánět, redukují degeneraci kloubní chrupavky a stimulují její růst. Kmenové buňky opraví plnohodnotně a bez tvorby jizvy poškozenou šlachu, která pak nemá tendenci snadno podléhat opětovnému zranění. Produkty buněčné terapie umožní šetrnou a cílenou léčbu bez nežádoucích vedlejších účinků i nutnosti opakovaných aplikací.

 

KLASIK
Základem produktu je autologní suspenze mononukleárních buněk kostní dřeně. Pacientovi (pes, kůň) odebere veterinární lékař kostní dřeň (krev), která je zpracována v naší certifikované laboratoři a výsledkem je suspenze buněk v injekční stříkačce. U koní se tato suspenze aplikuje tentýž den jako proběhl odběr kostní dřeně, u psů probíhá aplikace následující den po odběru kostní dřeně. Tento produkt je vhodný především při potřebě časného podání buněčného přípravku, např. při úrazech šlachy.

 

PREMIUM

Produkt obsahuje autologní suspenzi mezenchymálních kmenových buněk získaných odběrem kostní dřeně. Pacientovi (kůň, pes) odebere veterinární lékař kostní dřeň, která je zpracována v naší certifikované laboratoři. Kultivace buněk trvá zhruba dva až tři týdny. Poté lékař aplikuje pomocí jehly suspenzi buněk připravenou v injekční stříkačce přímo do postiženého místa. Zákrok je rychlý a pacienta nezatěžující. Po zákroku je vhodné nejprve dodržet klidový režim a fyzickou zátěž zvyšovat postupně dle doporučení ošetřujícího veterinárního lékaře. Oproti produktu Klasik je Premium technologicky náročnější. Kmenové buňky jsou zde obsaženy ve vysokém počtu, tudíž je Premium účinnější a má dlouhodobější terapeutický efekt.

NOVÉ PRODUKTY V PŘÍPRAVĚ

 

produkty 01