EponaCell jest firmą biotechnologiczną zorientowaną na badania w zakresie leczenia upośledzonego narządu ruchu koni i psów poprzez stosowanie produktów z obszaru zaawansowanych terapii komórkowych.


Firma działa na rynku od 2010 roku. Aktualnie posiadamy referencja pomyślnie leczonych pacjentów. EponaCell przygotowuje swoje produkty zgodnie z certyfikatem dobrej praktyki wytwarzania i zezwoleniem na wytwarzanie komórkowych produktów leczniczych, prowadząc jednocześnie intensywne prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych terapii komórkowych i innych produktów weterynaryjnych.


EponaCell oferuje oszczędne dla organizmu i efektywne rozwiązanie terapeutyczne dla zwierzęcych pacjentów cierpiących na dolegliwości związane z uszkodzeniami tkanki chrzęstnej – artrozę i osteochondrozę, a także ze zranieniami ścięgien i więzadeł.


Terapia komórkowa polega na zastosowaniu autologicznych (własnych) mezenchymalnych komórek macierzystych wyizolowanych ze szpiku kostnego bezpośrednio w uszkodzone miejsce. Leczenie jest zatem ściśle ukierunkowane i nie posiada negatywnego wpływu na pozostałe tkanki i organy w organizmie.


Obróbka szpiku kostnego oraz wytwarzanie produktów komórkowych odbywa się w monitorowanym, sterylnym środowisku przy użyciu najwyższej jakości surowców, co gwarantuje zachowanie bezpieczeństwa i skuteczności produktu. Właściwy zabieg jest szybki, nieuciążliwy dla pacjenta i nie wymagający dłuższej rekonwalescencji.

Pacjenci

charlie-labradorsky-retrieverWłaściciele zgłosili się z pacjentem do kliniki z diagnozą ataksji kończyn tylnych i dysplazji prawego stawu biodrowego. Mimo iż pacjent cierpiał na dolegliwości związane zarówno z zaburzeniem neurologicznym, jak i schorzeniem ortopedycznym, a prognoza poprawy stanu była niejasna, właściciel życzył sobie zastosowania terapii komórkowej. Stan pacjenta po wstrzyknięciu komórek macierzystych uległ poprawie. Pies nawet znów aportuje i ma chęć do biegania.

abby-border-kolieW badaniu klinicznym stwierdzono kulawiznę 2 stopnia obu kończyn miednicznych, skrócony krok, bolesność stawów biodrowych a zgrubienie lewego stawu kolanowego z lekkim bólem. Badanie rtg ujawniło dysplazję stawu biodrowego 4 stopnia, zmiany kształtu na obu stawach biodrowych oraz występowanie zmian zapalnych kości i stawów. W stawie kolanowym zdiagnozowano uszkodzenia chrzęstno-kostne z wolnym kawałkiem zwapniałej chrząstki.

Wolny kawałek usunięto chirurgicznie i jednocześnie pobrano szpik kostny w celu pozyskania komórek macierzystych. Po upływie trzech tygodni w obu stawach biodrowych oraz w stawie kolanowym zastosowano zawiesinę kultywowanych mezenchymalnych komórek macierzystych.

Właścicielka pacjenta zauważyła pierwszą poprawę po upływie 4-5 tygodni od zastosowania komórek macierzystych. Siedem tygodni po zabiegu suka była bardziej aktywna a temperamentna. Podczas pierwszego badania w klinice po 6 tygodniach od zastosowania komórek macierzystych stwierdzono jedynie lekką bolesność oraz kulawiznę 1 stopnia. 12 tygodni po wstrzyknięciu produktu kulawizna była już niezauważalna, a podczas badania stawów nie rozpoznano symptomów bólu. Powtórne badanie po 4 i 6 miesiącach od zastosowania komórek macierzystych potwierdziło trwałą poprawę stanu bez bólów stawów biodrowych, a także stawu kolanowego. Pacjent jest poddawany badaniom w odstępach 10-12 miesięcy i stan jest trwały.